Här kan du boka din Risk1 och handledarutbildning via länken "anmälan" här nedan om du vill.
ANMäLAN

Här finns information för dej som skall gå handledrutbildning.

Allmän kursinformation

Håkans Trafikskola är godkännd av Transportstyrelsen som utbildare vid introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B, nedan kallad handledarutbildning. Vi följer Transportstyrelsens föreskrifter (VVFS 2005:76) och Transportstyrelsen är vår tillsynsmyndighet.

* Vi inbjuder till handledarutbildning i vår teorilokal på trafikskola.

* Kursdagar: SE Schema.

övrig information om Introduktionsutbildning hittar du på: KöRKORTSPORTALEN

FöRHANDS ANMäLAN äR ETT MåSTE se: KURS DATUM då vi bara kan ta emot ett begränsat antal deltagare per kurs.

* Kursen omfattar 180 min + 2 pauser om 10 min + 10 min i administration.

* Kursen kostar 450 kr per deltagare och i priset ingår lagstadgad moms, informationsmaterial samt kaffe, the.

*

* OBS.....Avbokning av tid senast 2 vardagar innan kurs ! Ej avbokad tid faktureras full avgift !

Utbildare vid kurserna är :Håkan Kinnestrand, som har genomgått STR:s lärarkurs för handledarutbildare, samt fortbildning i nya kursplan B (VVFS 2004:110)

MATERIAL SOM ANVäNDS VID KURSEN:

* Bildspel.

*

* STR:s läromedel för B körkort, som också finns till försäljning vid kursen.

* Kursplan B - (VVFS 2004:110)

* Säkrast så - en film från Vägverket som bla tar upp vikten av att användabilbälte.

* Film om alkohol.

*

* www.korkortsportalen.se,www.transportstyrelsen.se mfl.

HANDLEDARUTBILDNINGENS MåL

Vårt mål är att hjälpa dig som handledare att göra den privata mängdträningen säkrare och mer effektiv. Efter vår introduktionsutbildning skall du lättare kunna dela med dig av din erfarenhet som bilförare, på ett sätt som underlättar för din elev att utvecklas till en trafiksäker förare. Kursen ska belysa reglerna för och riskerna vid den privata mängdträningen, men också visa på dina möjligheter att strukturera mängsträningen så att din elev kan öva rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle och på rätt plats.

Vi erbjuder dessutom dig som handledare ett samarbete där vi lägger grunden för din elevs utbildning, varefter din elev mängdtränar tillsammans med dig som handledare. På så sätt får du som handledare större möjligheter att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv, vilket sänker kostnaderna för din elevs utbildning, samtidigt som säkerheten för er båda ökar.

Introduktionsutbildningen ska bidra till att din elev blir en medveten och riskmedveten nybliven bilförare.

DEL 1 HANDLEDAREN

Här tar vi upp

* de rättigheter och skyldigheter som handledare, trafiklärare och elever har.

* handledarens moraliska ansvar.

* fördelarna med att kombinera professionell utbildning med privatmängdträning.

* pedagogiska råd till handledaren för att mängdträningen ska bli säkrare och mer effektiv.

* krav som rör bilen och hur handledaren kan öka säkerheten genom extra utrustning.

Vi beräknar att detta avsnitt tar 60 minuter.

DEL 2 MäNGDTRäNINGEN

Här tar vi upp:

* målet och innehållet i kursplanen för B-behörighet.

* hur mängdträningen kan struktureras för att den ska bli säkrare och mer effektiv.

* hur val av övningsplats och tidpunkt kan öka säkerheten vid mängdträningen.

* risker som handledaren särskilt bör uppmärksamma.

* hur teori och pratik bör integreras.

* hur erfarenheten påverkar bla avsökningen och hur den kan öka säkerheten.

* hur vi kan se samma situation med "olika ögon".

* hur förarprovet går till och vilka krav som ställs vid det.

Vi beräknar att detta avsnitt tar 60 minuter.

DEL 3 MINSKA RISKERNA.

Här tar vi upp:

* risker kopplade till faktorerna hastighet, bilbälte, trötthet samt alkohol och andra droger

* unga förares inblanding i olyckor

* hur unga förares uppfattning om den egna förmågan kan påverka trafiksäkerheten

* olycksrisker i ett genusperspektiv

* attityder kring trafiksäkerhet

* var man kan hitta ytterligare information om förarutbildning och privat mängdträning

Vi beräknar att detta avsnitt tar 60 minuter.

övrig information om Introduktionsutbildning hittar du på: KöRKORTSPORTALEN

UTVäRDERING

Vid kursens slut kommer vi att dela ut en enkät som vi vill att handledaren och eleven skall fylla i. Vi kommer sedan att utvärdera enkäten för att lära oss hur vi skall göra kursen bättre.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Med vänliga hälsningar Håkan och Oskar