RISK 2 BIL - HALKKöRNING

På Risk 2:an för Bil kommer du att få uppleva riskerna med köring på halt väglag.

För information se SDC:s hemsida. Drivecenter i Fällfors.

Risk 2 Bil Halkkörning genomför du på Drivecenter i Fällfors. Drivecenter i Fällfors.

Risk 2:an MC är gilltig i 5 år. Godkännandet upphör den dag ditt körkort utfärdas.

Den som får sitt körkort återkallat, så att du måste göra om teori och körprov, måste också göra om sina riskutbildningar.

Vi finns på Magasinsgränd 3, vägg i vägg med Studiefrämjandet

Välkommen till utbildningen önskar
Håkan Kinnestrand